> Početna > Webshop > Kablovi > Gotovi kablovi

Webshop

Gotovi kablovi

Kabel MP3 6.3 na 2 x CINCH

Šifra: 9232
Cijena: 75,00 Kn

Kabel SCART-CINCH A/V, 1.5m

Šifra: 9210
Cijena: 24,64 Kn

Kabel SCART-SVHS 4 pina

Šifra: 9211
Cijena: 24,64 Kn

Kabel SVHS-SVHS 10m

Šifra: 9214
Cijena: 36,96 Kn

Kabel SVHS-SVHS, 5m, DVD

Šifra: 9191
Cijena: 16,80 Kn

PC-AUDIO/VIDEO kabel, 10m

Šifra: 9226
Cijena: 44,69 Kn

SCART adapter box

Šifra: 9199
Cijena: 33,38 Kn

Scart kabel

Šifra: 9185
Cijena: 21,00 Kn

Telefonski kabel, 5m

Šifra: 9192
Cijena: 20,00 Kn

Telefonski kabel, Flah-2

Šifra: 11214
Cijena: 1,95 Kn